Vergaderzaal

WORKSHOPS

Op locatie of in een hotel dichtbij

 

WORKSHOP 1: € 495,- PER DEELNEMER

Businessmodel Innovatie

Met 'Business Model Canvas (BMC)' onderzoeken we of uw model (nog steeds) actueel is, hoe de onderdelen zich verhouden tot elkaar en wat aangepast moet worden. Hierna modelleren we het bestaande business/verdienmodel naar de verlangde situatie. De 9 onderdelen van BMC die tijdens de workshop aan de orde komen zijn: KlantSegmenten, KlantRelaties, Kanalen, WaardeProposities, InkomstenStroom, KernActiviteiten, KeyPartners, KeyResources en KostenStructuur. Binnen deze elementen behoort namelijk een balans te zijn en bepaalde correlaties. Duur: 8 uur. Maximaal 12 personen.

WORKSHOP 2: € 495,- PER DEELNEMER

Businessmodel Verschuiving

Met materiaal uit workshop 1 kijken we naar de toekomst o.b.v. markt-micro-macro ontwikkelingen, trends en  belangrijke disrupties (bijv. pandemie, inflatie, personeelstekort, omzetstagnaties etc.) en ontwikkelen/ontdekken we een nieuw businessmodellen met hun patronen. Enige onderdelen zijn: Exploreren (onderzoeken van mogelijkheden) en Exploiteren (uitvoeren van mogelijkheden), kritische vragen stellen zoals 'Wil de markt dit? en 'Is het winstgevend genoeg?'. Daarnaast kijken we naar 12 verschuif-patronen om het  bestaande businessmodel te versterken. Duur: 8 uur. Maximaal 12 deelnemers.

WORKSHOP 3: € 495,- PER DEELNEMER

Businessmodel Evaluatie

Tijdens deze workshop bespreken we het huidige businessmodel en evalueren we op basis van uitvoer, implementatie, ervaringen en terugkoppeling van personeel, klanten en leveranciers. Daarnaast bespreken we eventuele nieuwe aanpassingen.  Duur: 4 uur. Maximaal 12 personen.

Ondernemerschap is niet alleen ‘werken vanuit passie’ maar vraagt vooral een resolute, agile, flexibele opstelling van managers en ondernemers waarbij businessmodellen moeten aansluiten op deze tijd. Alleen dan blijft bedrijfscontinuering gewaarborgd. Men moet vooral de markt en haar omgeving kunnen blijven 'lezen' en 'zien'. Business-modellering helpt hierbij!